پانزده گیاه 1)  عرق

 

طبیعت: سرد

شستشوی کلیه و دفع سنگ کلیه و مثانه و برطرف کننده عفونت داخلی زنان

 

 ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣  ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣

 

2) عرق برگ زیتون

 

طبیعت: سرد

پایین آورنده ی فشار خون – مقوی – قابض- مدر و تب بر- پایین آورنده ی قند خون- مفید برای نارسایی کبدی- رافع سر درد- تقویت حافظه – تسکین دندان درد

 

 ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣  ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣

 

3) عرق برگ چنار

 

طبیعت: سرد

تب بر – ضد تنگی نفس و گرفتگی حنجره – مفید برای امراض عصبی- چاق کننده – پوست را جلا میدهد – درد و ورم را که از گرمی مزاج باشد تسکین میدهد.

 ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣  ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣

 

4) عرق کاسنی

 

طبیعت: سرد

مفید برای کبد – ضد جوش – ضد خارش – تصفیه کننده ی خون – کاهنده ی چربی و قند خون – تقویت پوست و کلیه – دارای ویتامین ث – پایین آورنده ی حرارت بدن – باز کننده ی عروق – رفع درد مفاصل ناشی از گرمی مزاج.

 

              ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣  ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣

 

5) عرق خارشتر

 

طبیعت: سرد

ضد عفونت مجاری ادراری – سنگ شکن مدر قوی – ضد سیاه سرفه – شستشو دهنده ی کلیه ها.

 

         ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣  ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣

 

 

 6) عرق بید کاسنی

 

طبیعت: سرد

صفرا بر و تصفیه کننده ی خون – تب بر و ضد یرقان- تقویت عمومی بدن

 

                 ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣  ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣

 

7) عرق بید

 

طبیعت: سرد

درمان تبهای شدید و دردهای نتاسلی – زردی پوست (یرقان) – تصفیه کننده ی خون – تقویت معده – آرامبخش – تقویت قلب – ضد تشنج- رفع شوره ی سر.

 

            ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣  ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣

 

8) عرق خارخاسک

 

طبیعت: سرد

مدر قوی – رفع سنگ کلیه و سنگ مثانه – کیسه صفرا – تصفیه کننده ی خون – رفع تورم پروستات

 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣  ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣

9) چهار عرق

 

طبیعت: سرد

آرامبخش – تقویت کننده ی معده ، پوست ،‌کلیه و کبد – تصفیه کننده ی خون – باز کننده ی رنگ ها – درد مفاصل ناشی از گرمی مزاج را از بین می برد.

 

 ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣  ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣

 

10) عرق گل نیلوفر

 

طبیعت: سرد

معالجه ی بیماری ریه ها – ضد اسهال خونی – ضد تورم کلیه و مثانه – سوزش ادرار – ضد سرما خوردگی و سر درد و خونریزی مثانه – تصفیه کننده ی خون – ضد سرفه و سینه پهلو.

 

 ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣  ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣

 

11) عرق طارونه

 

طبیعت: سرد

خواب آور خیلی قوی – مقوی اعصاب – آرامبخش – مفید جهت رماتیسم و درد مفاصل – مخلوط آن با عرق بهار نارنج خواب آور بسیار قوی.

 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣  ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣

 

12) عرق پنیرک

 

طبیعت: سرد

زیاد شدن شیر زنان و مفید برای کلیه و ورم های گرم و ورم مجاری و گوارشی – آرامبخش – ادرار آور – نرم کننده، ملین – مقوی ریه – تب بر و مسکن – خنک کننده.

 

 ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣  ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣

 

13) عرق کرفس

 

طبیعت: سرد

درمان رماتیسم – بواسیر – درد مفاصل – سنگ شکن – مدر – مقوی معده – نیرو دهنده – باد شکن – کمک به بهبودد نقرس – کاهش اسید اوریک خون- کاهش فشار خون.

 

 ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣  ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣

 

14) عرق گیشنیز

 

طبیعت: سرد

باد شکن – ضد کرم و باکتری های معده و روده – ضد آفت دهان – ضد جوش و ناراحتی های کبدی.

 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣  ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣

 

15) عرق کیالک

 

طبیعت: سرد

تصفیه و تنظیم کننده ی تپش قلب و ضربان آن - جلوگیری از عواقب وسعت کلسترول خون و جلوگیری از تنگ شدن رگها – دافع سکسکه و سرگیجه.

 

 

 ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣  ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣

 

16) عرق کاهو

 

طبیعت: سرد

 تقویت ریشه مو و افزایش خون و ضد سل – برطرف کننده ی ناراحتی معده.

 ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣  ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣

 

17) عرق گل بنفشه

 

طبیعت: سرد

داروی سینه و خلط آور و ضد سرما خوردگی – ضد آسم

 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣  ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣

 

18) عرق ناخنک

 

طبیعت: سرد

تقویت قلب و قوای فکری و اعصاب و کلیه ها.

 

♣ ♣  ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣  ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣

 

19) عرق مورد

 

طبیعت: سرد

ضد خونریزی – قابض روده – درمان اسهال و بواسیر – تقویت رشد مو – ضد آفت دهان.

 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣  ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣

 

20) عرق بیست گیاه

 

طبیعت: گرم

مفید برای آسم سرفه و ناراحتی های تنفسی

 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣  ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣

 

21) عرق بابا آدم

 

طبیعت: گرم

تصفیه کلیه – درمان نقرس و رماتیسم و مخملک و سرخک – ادرار آور – پاک کننده ی عروق – معرق

 

♣♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣  ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣

 

22) عرق بادرنجبویه

 

طبیعت: گرم

ضد خستگی های روحی – ضد استفراغ های دوران بارداری – ضد برونشیت و تشنج – ضد قولنج – درمان دلپیچه – شفابخش استرس – مقوی قلب و اعصاب – خون ساز و خواب آور – مقوی مغز – درمان نیش.

 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣  ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣

 

23) عرق مخلصه

 

طبیعت: گرم

ضد قولنج – دفع سموم بدن – مفید برای ناراحتی های کمر، مفاصل، عضلانی – ملین – مقوی – پادزهر قوی – تقویت معده.

 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣  ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣

 

24) عرق اسطخدوس

 

طبیعت: گرم

تقویت کننده ی اعصاب – معالج برونشیت و زکام – پایین آورنده ی تب و نیروبخش – ضد تشنج و صرع – درمان بیماریهای عصبی – مفید برای انواع سردرد، سرگیجه – مفید برای لرزش بدن – مفید برای ضربه ی مغزی – مفید جهت رفع فراموشی و درمان نقرس – خواب آور – رفع عفونت مجاری تنفسی و گریپ.

 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣  ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣

 

25) عرق سنبل الطیب

 

طبیعت: گرم

خواب آور – ضد هیستری و مسکن سردردهای میگرنی – تقویت قلب – اشتها آور – کم کردن ادرار مبتلایان به مرض قند – آرامبخش – برطرف کننده ی اضطراب و دلشوره و نگرانی – نیروبخش – رفع التهاب روده.

 

 

ادامه دارد...

نوشته شده در تاریخ شنبه 2 مهر 1390    | توسط: عباس سادین    |    | نظرات()